Category Archives: Radovi iz bibliotekarstva

NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA

Seminarski rad iz Menadžmenta u bibliotekama koleginice Anke Krstić (Stanojlović).

neprofitne org

Tinejdžeri i biblioteka

Pročitajte rad koleginice Marije Radulović iz Gradske biblioteke u Čačku, koji je napisala o odnosu tinejdžera prema biblioteci, knjizi i čitanju.

Tinejdzeri i biblioteka

Autorska prava u bibliotekarstvu

Rad koleginice Anke Krstić (Narodna biblioteka Požarevac) o autorskim pravima u bibliotekarstvu za stručni ispit u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Autorska prava

Značaj bibliografskog rada u Biblioteci grada Beograda – Sanja Cvrkota

znacaj bibliografskog rada

Značaj bibliografskog rada u Biblioteci grada Beograda / Sanja Cvrkota // Srbija između istoka i zapada : nauka, obrazovanje, kultura, umetnost : tematski zbornik u 4 knjige. Knj. 2, Biblioteke i bibliografija u savremenom kulturološkom diverzitetu / urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković. – Beograd: Filološki fakultet, 2013. – ISBN 978-86-6153-208-5. – Str. 251-261.

Kolekcije periodike u Narodnoj biblioteci „Ilija M. Petrović“ Požarevac

Read the rest of this entry

Biblioteka i arhiva manastira Mesić

Maniastir Mesic

Izazovi obrazovanja bibliotekara / Aleksandra Vraneš

Izazovi obrazovanja bibliotekara A. Vranes

Kako postati dobar bibliotekar (ili bibliotekarka)

Izabrati idealan posao može biti teško, ali raditi taj isti posao takođe može biti nezgodno. Ako sta izabrali posao bibliotekara i nervozni ste ili uplašeni zbog toga, onda pročitajte ovo.

Be a Good Librarian Step 3.jpg

Read the rest of this entry

Javna biblioteka grada Merana

Javna biblioteka grada Merana  (La Biblioteca Civica di Merano)

Merano ili Meran je grad u severnoj Italiji, drugi grad po veličini u okrugu Bolcano u okviru italijanske pokrajine Trentino – Južni Tirol. Nalazi se u oblasti visokih Alpa u gornjem toku reke Adiđe. Danas ima oko 37 000 stanovnika. Etnički je podeljen na nemačko (51%) i italijansko (48 %) stanovništvo. Tokom zadnjih nekoliko decenija grad ima veći priliv stanovništva iz inostranstva  a naročito sa područja balkanskih zemalja.

Read the rest of this entry

KOME TREBA PERIODIKA?!

Sažetak:

Serijske publikacije, kao glavni nosioci aktuelnih informacija i najnovijih naučnih saznanja, predstavljaju,  pored monografskih publikacija,  jedan od osnovnih fondova javnih biblioteka. Najveći procenat korisnika koji koriste Odeljenje periodike su studenti, naučni istraživači i istoričari, a to su  najzahtevnije grupe korisnika. Rad sa njima zahteva pripremu, istraživanje, vreme, veliko opšte znanje iz svih oblasti nauke i veliku informisanost. Raditi sa periodikom je izuzetno težak, ali i divan posao. Bibliotekaru na Odeljenju periodike pruža se stalna mogućnost da usavršava svoje znanje i kroz rad  naučnih istraživača, širi svoja interesovanja.

Read the rest of this entry