Radovi se primaju do 15. septembra na adresu: Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2017. 

Radovi se ne mogu slati putem e-maila. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja saopštenja žirija Književnog konkursa “Ulaznica 2017”.

Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora šalje se u posebnoj koverti koja se prilaže uz radove.

Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja, s tim da je moguće konkurisati u sve tri kategorije. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 10.000 slovnih mesta, uključujući i razmake. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.

Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju “Ulaznice” doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa.

Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci “Žarko Zrenjanin”, u petak, 15. decembra, u 19 časova. Tom prilikom biće promovisan broj “Ulaznice” u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi.

Za bliža obaveštenja obratite se na telefon +381 23 566 210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com


Izvor: Zrenjaninski.com