Zdravka Simić je knjiga Romkinja i kaže da ljudi dolaze sa predrasudama .“Razgovarala sam sa grupom srednjoškolaca koji su očekivali da knjiga Romkinja bude sa maramom, dugom suknjom, kuglom i kartama. Razbila sam im stereotipe i to je onaj rezultat koji želimo da postignemo sa Živom bibliotekom“, priča Simić, koja objašnjava da je ona imala iskustvo diskriminacije od obrazovanja do zapošljavanja.

Savetnik poverenika za zaštitu ravnopravnosti Nikola Grujić ističe da se ovaj projekt Saveta Evrope u Srbiji sprovodi od 2012. godine,kao deo preventivnih aktivnosti na suzbijanju diskriminacije.

„Svi imamo predrasude i na ovaj način se diskriminacija suzbija u korenu problema,kroz kontakt i dijalog između društvenih grupa“, kaže Grujić za FoNet, i naglašava da su efekti Žive biblioteke sve više vidljivi na lokalnom nivou i primarnom nivou prevencije.

„To je dovelo do osnaživanja ljudi da traže zaštitu poverenika. Posebno je značajno da mladi shvate da ljudi koji su različiti od njih nisu, u stvari, toliko različiti, i ne treba da budu odbačeni“, istiće Grujić.

Ideju Žive biblioteke originalno je razviila danska omladinska inicijativa „Stop nasilju“.

Metodologija Žive biblioteke postala je integralni deo programa za mlade Saveta Evrope.

Izvor:

Večernje novosti