Advertisements

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИТЕШКЕ КУЛТУРЕ

Шта пoвeзуje бajкoвитo врeмe витeзoвa и мoдeрнo дoбa, Бeoгрaдску тврђaву Дeспoтa Стeфaнa и Кaмeлoт Крaљa Aртурa, витeшкe турнирe и кoмпjутeрскe игрицe, срeдњeвeкoвнe хaљинe и висoку мoду, тeaтaр и мултимeдиjaлнe инстaлaциje, двoрску музику и тeхнo, кoвaни мaч и хoлoгрaм, Србиjу и свeт? ВИТЕЗ ФЕСТ! МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИТЕШКЕ КУЛТУРЕ! ВРБИЦА/ЦВЕТИ, 08. и 09. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ, БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА (Горњи град). Улаз бесплатан.

ВИТЕЗОВИ И ДАЉЕ ШЕТАЈУ СРБИЈОМ!

17309291_1859956847612140_8982090431767697548_n


И ове године Краљевски Ред Витезова наставља дугу традицију витешких фестивала намењеним деци и родитељима, као и бројним гостима из Србије и читавог света! На најлепше дечје празнике Врбицу и Цвети, Београдска тврђава ће опет сијати као у златно Деспотово време пре више од шест векова, а Београд ће опет постати град витезова, принцеза, деце и радости!

Пoд слoгaнoм: „КЛИНЦИ И КЛИНЦEЗE, ПOСTAНИTE ПРИНЧEВИ И ПРИНЦEЗE!“ ВИTEЗ ФEСT Вaс пoзивa дa дoживитe мoдeрну бajку нa Бeoгрaдскoj тврђaви.

Током витешког фестивала Вас очекује програм који ће разиграти машту мало млађих али и оних старијих који и даље верују у витештво:
– мултимедијални спектакл са најугледнијим домаћим уметницима
– гостовања витешких дружина из иностранства (витешки шатори, оружје, оклопи, ковање новаца…)
– презентација и егзибиције домаћих витешких дружина (борбе, мачевање, лукостреличарење, јахање…)
– туристички програми (презентације најзначајнијих српских тврђава и туристичке понуде општина у којима се налазе, представништва страних амбасада…)
– презентација здраве хране и древних специјалитета из Немањићке Србије
– стари народни и витешки занати (ковање мачева, прављење лукова, костима,
– дечији програми
– уметнички програми (изложбе сликара, вајара, калиграфа, иконописаца, архитеката)
– музичко-сценски програми (ватромет, музичари, појци, ансамбли игара, хорови, песници,
глумци…) и страни гости
– позоришни програми
– научни програми (округли столови, презентације, радионице)
– спортски програми (звезде/витезови домаћег спорта, презентације…)
– остали пратећи програми

ВИТЕЗ ФЕСТУ претходи НЕДЕЉА ВИТЕШТВА која се одиграва од 03. до 09. априла. Током ње Вас очекују предавања најеминентнијих стручњака, приказивање филмова и велики ГАЛА КОНЦЕРТ на Београдској тврђави.

Концерт, који има улогу отварања ВИТЕЗ ФЕСТА, ће почети у петак 07.04. у 20ч, са страним гостима и домаћим звездама. До сада потврдили учешће:
Бора Ђорђевић, Ренесанс, Јован Маљоковић, Бибер, инструменталиста из Русије Егор Стрельников, витезови из целог света, ватромет Принца Ђорђа Карађорђевића и многи други.

Будимо оно што јесмо – добродошли на ВИТЕЗ ФЕСТ!

www.vitezfest.org
www.kraljevskiredvitezova.org

INTERNATIONAL FESTIVAL OF KNIGHTS CULTURE
VRBICA / CVETI, 08. and 09. April 2017
BELGRADE FORTRESS (Uptown)
*Free Entrance

KNIGHTS ARE STILL WALKING ACROSS SERBIA!

What connects fairytales time of knights and modern times, the Belgrade fortress of Despot Stefan and Camelot of King Arthur, knights tournaments and computer games, medieval clothes and high fashion, theatre and multimedia installations, courtly music and techno, forging swords and a hologram, Serbia and the world?

KNIGHT FEST!

This year the Royal Order of the Knights continues a long tradition of chivalry festival for children and parents, as well as for the numerous guests from Serbia and guests all over the world! On the most beautiful childrens’ holidays Vrbica (Willows day) and Cveti (Blooms), the Belgrade Fortress will once again shine like the golden Despots’ time six centuries ago. Belgrade will once again become a city of knights, princess, children and joy!

Under the slogan: ”BOYS AND GIRLS, BECOME PRINCES AND PRINCESSES!“ KNIGHT FEST invites you to experience a modern fairy tale at the Belgrade Fortress.

Program that awaits you during Knights festival is going to play with your imagination regardless if you are younger or older person that still believes in chivalry:
– Multimedia spectacle with the most renowned local artists
– Hosting families of knights from abroad (Knight’s tents, weapons, arms, old
money …)
– Presentations and exhibitions of local family of knights (fighting, fencing, archery,
horse riding…)
– Travel programs (presentations of the most important Serbian fortresses and tourist attractions, representative offices of foreign embassies …)
– Presentations of healthy food and specialties from the ancient Nemanjic family of Serbia
– Old and Knights crafts (forging swords, creating arches and costumes…)
– Childrens’ Programs
– Arts programs (exhibitions of painters, sculptors, calligraphers, icon painters, architects…)
– Musical and theatrical programs (fireworks, musicians, cantors, ensembles games, choirs, poets,
actors …) and foreign guests
– Theatre programs
– Scientific programs (round tables, presentations, workshops)
– Sports programs (stars / domestic Knights sport, presentations …)
– Other accompanying programs

KNIGHT FEST precedes The week of the Knights, which takes place from 03.04. to 09.04.
During that time you can expect many interesting lessons which will be followed by a large gala concert at the Belgrade fortress.

The concert, which will be the opening of the KNIGHT FEST, will start on Friday, 07.04. around 20h. Foreign guests and domestic stars are expected there. The following will participate:
Bora Đorđević, Renaissance, Jovan Maljoković, Biber, instrumentalists from Russia Egor Strelnikov, knights from all over the world, fireworks Prince George Karadjordjevic and many others.

Let us be what we are – welcome to the Knight Fest!

www.vitezfest.org
www.kraljevskiredvitezova.org

Izvor: Facebook

Advertisements

Posted on 29. marta 2017., in Kultura u izlogu. Bookmark the permalink. Postavite komentar.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: