Advertisements

Извештај и закључци Форума БДС

Форум Библиотекарског друштва Србије “Библиотеке и набавке књига: статистика, пракса, јавне набавке, откуп” је веома успешно одржан под куполама Београдског сајма, у оквиру програма 61. Међународног сајма књига 27. октобра 2016. У пуној сали “Иво Андрић” окупили су се представници библиотека, издавача, Министарства културе и информисања, Града Београда и других заинтересованих за тему набавке библиотечко-информационе грађе и извора за библиотеке у Србији.

Предложени Форум био је прилика за окупљање библиотекара, издавача, дистрибутера, књижевника, представника Владе Србије и оснивача библиотека, еснафских удружења и свих осталих заинтересованих за тему књиге и њене доступности у библиотекама Србије, посебно за теме набавних политика у библиотекама, јавних набавки, откупа књига. На Форуму се у форми дискусије, којој су претходиле кратке презентације, размотрило актуелно стање у набавци књига за библиотеке у Србији, односно њихова доступност до крајњих корисника, кроз анализе броја набављених књига путем набавки или откупа за јавне библиотеке, примере из праксе када су јавне набавке у питању или статистичке показатеље преовлађујућих трендова.

БДС је пре Форума послало низ позива за учешће представницима Министарства културе и информисања, Министарства финансија, Управе за јавне набавке, Града Београда, Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, удружењима издавача, итд. Са задовољством истичемо да су на Форуму поред библиотекара и издавача били присутни др Драган Хамовић (саветник Министра културе и информисања), проф. др Милош Ковић (председник комисије за откуп књига за јавне библиотеке), Марко Деспотовић (саветник из Министарства културе и информисања), Јован Јовановић (Градски секретаријат за културу Града Београда).

Општа дискусија била је подељена на две подтеме: јавне набавке и откуп књига. Форум је модерирао др Богдан Трифуновић, председник БДС, уз вођење записника од стране Бојане Вукотић, секретара БДС.

За дискусију пре Форума пријавио се низ библиотекара и стручњака за тему набавке, који су путам презентација или коментара допринели овој теми:
– Владимир Шекуларац (Народна библиотека Србије, начелник Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система): Набавка књига у мрежи јавних библиотека Србије од 2000. до 2015. године,
– Ивана Николић (Народна библиотека Србије, начелница Одељења селективне набавке),
– Виолета Милошевић (директорка Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић”, Ваљево),
– Александар Ђурић (стручњак за јавне набавке, Управа Града Ваљева),
– Јовица Кртинић (директор Библиотеке “Милутин Бојић, Београд-Палилула),
– Сузана Сиротовић (Народна библиотека “Доситеј Новаковић”, Неготин): Набавка књига у Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин,
– др Богдан Трифуновић (председник Библиотекарског друштва Србије и директор Градске библиотеке у Чачку).

Библиотекарско друштво Србије је на Форуму обновило иницијативу од претходних година у вези изузимања библиотечко-информационе грађе и извора из поступка јавних набавки, што проистиче из приказаних примера нелогичности таквог поступка када је књига у питању (нарочито у вези набавке старе и ретке књиге, завичајне, антикварне или стране књиге), као и кроз показане статистичке показатеље опадања броја набављених књига на нивоу земље (према подацима Народне библиотеке Србије), као и на нивоу појединачних библиотека (Чачак, Неготин). На Форуму су приказани и различити модели јавних набавки који се спроводе у јавним библиотекама Србије у циљу размена информација и добре праксе међу колегама, уз велико интересовање присутних библиотекара за квалификациони поступак који се спроводи у Матичној библиотеци “Љубомир Ненадовић” у Ваљеву. Представници Министарства културе и информисања говорили су о потреби унапређења модела откупа књига за јавне библиотеке, у чему ће у наредном периоду учествовати и БДС својим предлозима.

Председник Библиотекарског друштва Србије, др Богдан Трифуновић, као модератор Форума позвао је све учеснике Форума да доставе на адресу Друштва коментаре, статистике, презентације и текстове у вези набавке књига у библиотекама, како би се од тих прилога припремио документ за објављивање и из кога ће проистећи конкретни предлози за Министарство културе и информисања. Након Форума своје коментаре послале су колегинице из јавне библиотеке (Драгослава Родаљевић, Народна библиотека Ужице и председница Подружнице Златиборског округа Библиотекарског друштва Србије) и из специјалне библиотеке (Биљана Вуковић, Библиотека Етнографског института САНУ и секретар Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије). На овај начин кроз дискусију Форума и послате коментаре заступљени су сви типови библиотека из целе Србије (изузев школских, које такође имају велики проблем у набавци књига), што говори да је Форум БДС окупио репрезентативан број мишљења и коментара из струке, на основу којих се могу донети и релевантни закључци.

Основни закључак овог Форума јесте да је набавка књига и периодике за библиотеке у Србији угрожена по више основа: финансијски недовољним средствима за набавку, организационо дугим и скупим процедурама, кадровски недовољним бројем стручњака одговарајућег образовања и радног искуства, законски неповољним решењима третирања књиге као сваке друге робе а библиотека као учесница тржишне утакмице. У том смислу закључци Форума су:

 • одсуство конзистентне и одговорне културне политике на нивоу оснивача библиотека (република/градови/општине) није у складу са законским обавезама и важећим стандардима у Републици Србији (Члан 27. Закона о библиотечко- информационој делатности),
 • средства из буџета оснивача матичних библиотека изразито су неуједначена и у дужем периоду недовољна (варирају од 0% до 68%, са просеком око 20-30% од предвиђених средстава стандардом дефинисаним важећим Правилником о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности),
 • присутна је тенденција смањења средстава за набавку књига, нарочито након избијања економске кризе 2008/9. године,
 • Откуп Министарства културе и информисања за мрежу јавних библиотека представља врло значајан програм и финансијски подстицај на ублажавању негативних последица изостајања релевантних средстава оснивача за куповину књига и периодике,
 • од увођења обавезности спровођења поступка јавних набавки за књиге у библиотекама (2013. године), приметна је отежана набавка књига и периодике за библиотеке, како за опште фондове (у Народној библиотеци Србије и јавним библиотекама), тако и за специјализоване библиотеке и специфичне библиотечке збирке, попут старих и ретких књига, завичајних фондова, антикварне наслове, страну књигу, периодичне публикације, итд.[2]
 • јавне набавке стварају јаз између библиотека и издавача у виду посредника, који раније нису постојали или нису били потребни у поступку набавке књига; додатно, настали јаз манифестује се и кроз онемогућавање коришћења посебних рабата издавача за библиотеке, који су традиционално важили и за Сајам књига у Београду, када је продукција на врхунцу,
 • због поступка јавне набавке и предвиђених временских оквира трајања поступка, нови или актуелни наслови (награђене књиге, на пример) могу тек после два или више месеци од излажења да дођу до читалаца у библиотекама, чиме библиотечки фондови губе на атрактивности за кориснике (у поређењу са тренутно доступним насловима у продаји), а библиотеке добијају незаслужен ореол да су неажурне или неактивне у свом раду,
 • издавачи су често онемогућени да учествују као понуђачи (на пример, уколико се у оквиру једне партије траже издања више од једног издавача), чиме се фаворизују дистрибутери односно трговци, што за последицу има повећање цена књига и друге грађе због додатне трговачке марже, а то није у складу са основним циљем јавних набавки да се буџетска средства троше што рационалније.

Предлози за унапређење стања

 1. Изузимање библиотечко-информационе грађе и извора (књиге, периодика, некњижна библиотечка грађа…) из поступка набавке за библиотеке као што је то у земљама попут Чешке, Словеније или Хрватске, без обзира на тип, величину или буџет библиотеке.
 2. Уколико је смисао и важан циљ јавних набавки рационално трошење јавних средстава, предлажемо у циљу финансијске контроле трошења буџетских средстава у библиотекама увођење модела извештаја оснивачима и јавних извештаја који би садржали спискове набављене грађе са ценама.
 3. Доследно спровођење закона када је у питању финансирање функционисања библиотека од стране оснивача, посебно за набавку библиотечко-информационе грађе и извора.
 4. Доградња критеријума за годишњи откуп Министарства културе и информисања: установљавање обавезе оснивача јавних библиотека (општина и градова) да јавној библиотеци обезбеде минимална средства за куповину књига у пропорцији 2 динара на 1 динар од вредности откупа Министарства културе и информисања као услов да јавна библиотека оствари право на књиге из откупа; установљавање обавезног дела откупа резервисаног за капитална и референсна издања (прва издања).
 5. Веће укључивање стручних радника библиотека у Србији и Библиотекарског друштва Србије у будуће планирање и израду законских или подзаконских аката, односно правилника и стандарда када је у питању набавка библиотечко-информационе грађе и извора у Републици Србији.

Извештај саставио:

др Богдан Трифуновић
Председник БДС

Извор:

БДС

Објављено 30. новембра 2016.

 

Advertisements

Posted on 30. novembra 2016., in Biblioteka, Vesti. Bookmark the permalink. Postavite komentar.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: