– Дајући најконкретније податке о размештају војске, Мехмед Нешрија пише: „Сам (Лазар) пак стаде у средину. Своју пешадију по неверничком обичају распореди позади. Потом зета Вуковића (Вука Бранковића) са својим сестрићем (Стефаном Мусићем) постави десно. Кобилића са Бошњацима постави лево“. Из даљег описа битке изводи се закључак да је управо део војске под командом Бранковића Османлијама начинио највећу штету.